Forfaktor Sp. z o.o
ul. Mikołajczyka 25A
41-200 Sosnowiec

KRS 0000299114
NIP: 6292383412
REGON: 240810747
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 4.104.000 złotych 

Adres korespondencyjny:
Forfaktor Sp. z o.o
ul. Mikołajczyka 25a
41-200 Sosnowiec
  
 
Adres email:
forfaktor@forfaktor.pl