• Czy mogę oddać wierzytelność do windykacji dwóm firmom jednocześnie?
  Nie, umowy z firmami windykacyjnymi wykluczają taką możliwość i wpłynęłoby to także negatywnie na możliwość odzyskania wierzytelności od dłużnika.

 • Czy skupujecie wierzytelności z sądowym nakazem zapłaty?
  Tak, jeśli została nadana klauzula wykonalności, a sprawa nie została skierowana do komornika.

 • Jakie dokumenty są niezbędne aby sprzedać wierzytelność?
  Przede wszystkim dokument, z którego dana wierzytelność wynika, np. faktura VAT, nota odsetkowa czy sądowy nakaz zapłaty. Ponadto jeśli Klient jest w posiadaniu umowy handlowej z dłużnikiem, protokołu odbioru czy innych dokumentów to powinny one być przedstawione przy wykupie.

 • Kiedy wierzytelność jest wymagalna?
  Termin zapłat wskazany jest na fakturze. Po jego przekroczeniu wierzytelność staje się wymagalna.

 • Co to jest wykup wierzytelności?
  Wykup wierzytelności to przeniesienie wierzytelności wraz ze wszystkimi prawami z niej wynikającymi na nowego wierzyciela – firmę zajmującą się obrotem wierzytelności., która w ustalonym terminie dokonuje zapłaty za daną wierzytelność w wysokości 100% - wynagrodzenie. Dzięki temu Klient nie musi martwić się już o to, czy odzyska swoje środki od dłużnika.

 • Co to jest Faktoring?
  Faktoring to forma finansowania działalności firmy i polega ona na wykupie niewymagalnych wierzytelności przez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę (faktora) od Klienta (faktoranta). Dzięki temu faktorant otrzymuje należności wynikające z faktur wcześniej niż wynosi termin ich płatności.

+48 32 262 22 23
+48 32 262 22 24
Tel/Fax:
+48 32 674 20 98


MATERIAŁY PRASOWE

Znajdź nas na: